//////

WŁĄCZONE SPRZĘGŁO

Lipiec 05, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Jednocześnie włączone zostaje sprzęgło kłowe biegu tylnego, wskutek czego skrzynka biegów pracuje z przełożeniem zwalniającym 1,43, przy czym wał zdawczy obraca się w przeciwnym kierunku niż wiruje wał korbowy.Układ sterowania wyposażony jest w regulator odśrodkowy, przełącznik przekładni i siłownik włączający sprzęgło kłowe na wale zdawczym. Ciężarki regulatora odśrodkowego pod działaniem sił odśrodkowych usiłują rozsunąć się na zewnątrz i poprzez układ mechaniczny usiłują przemieścić suwak przełącznika przekładni, przezwyciężając napór oleju dopływającego pod ciśnieniem proporcjonalnym do uchylenia przepustnicy w gażniku. Przełączenie z biegu zwolnionego na pośredni następuje wskutek osiągania szybkości jazdy w zakresie 25.. .45 km/ /godz (45 km/godz w czasie zupełnego uchylenia przepustnicy w gażniku), a z biegu pośredniego na bezpośredni — w zakresie 45… 90 km/godz.

IM SZYBCIEJ PORUSZA SIĘ SAMOCHÓD

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

W takiej sytuacji hamulec taśmowy jest włączony (dzięki wstępnemu napięciu sprężyn lub dopływaniu oleju innym kanałem do komory obciążającej siłownika), a sprzęgło jest wyłączone (przez sprężyny rozpierające tarcze), wskutek czego dana przekładnia planetarna musi przekazywać napęd z przeło­żeniem zwalniającym. Im szybciej porusza się samochód, tym wyższe jest ciśnienie oleju przepuszczanego przez regulator odśrodkowy. W razie przekroczenia granicznej szybkości jazdy napór oleju do­pływającego z regulatora odśrodkowego przezwycięża opór sprężyny zaworu przełączającego, wspomagany przez napór oleju przepuszczanego przez regulator obciążeniowy.

PRZESUNIĘCIE KOŁA ZĘBATEGO

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Przesunięcie koła zębatego na wale wejściowym skrzynki biegów w prawo umożliwia jazdę w przód, zaś w lewo (do zazębienia z nie pokazanym na rysunku kołem zębatym) — jazdę w tył. Przemieszczenie przesuwki sprzęgła kłowego na wale zdawczym w lewo powoduje włączenie przekładni zwalniającej, a w prawo — przełożenia bezpośredniego. W zwykłych warunkach ruchu korzysta się jedynie z biegu bezpośredniego; przekładnię zwalniającą włącza się tylko w szczególnie ciężkich warun­kach jazdy. Przed przełączeniem biegu w skrzynce kierowca naciska przycisk na dźwigni zmiany biegów, co powoduje zahamo­wanie wału górnego skrzynki biegów za pomocą siłownika pomocniczego. Umożliwia to łatwe przełączanie z biegu niższego na wyższy łub odwrotnie.

Z PRZEDNIEGO KOŁA

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Z przedniego koła słonecznego poprzez satelity i tylne koło słoneczne napęd przenoszony jest na wał zdawczy. Elementy te połączone są ze sobą za po­mocą sprzęgła jednokierunko­wego, dzięki czemu wał wej­ściowy może obracać się wów­czas szybciej niż przednie sprzę­gło odśrodkowe. Bieg trzeci, tj. przełożenie bez­pośrednie, włącza kierowca przez zwolnienie na chwilę pedału przyspieszenia, co powoduje zmniejszenie prędkości obroto­wej wału rurowego w stosunku do wału zdawczego, wskutek czego tylne koło słoneczne staje się napędzającym, pociąga za sgbą koszyk satelitów, co z kolei doprowadza do włączenia ha­mulca taśmowego ze sprzęgłem kłowym, osadzonym na wielo- wypustach wału zdawczego.

TRZY KOŁA SŁONECZNE

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Przekładnia planetarna ma trzy koła słoneczne, osadzone niezależnie na współosiowych wałach oraz potrójne satelity. Na biegu pierwszym napęd przenoszony jest z wału kor­bowego poprzez przednie sprzęgło odśrodkowe i sprzę­gło jednokierunkowe na wał wejściowy. Z koń­ca wału przedniego za pomocą środkowego koła słonecznego napęd przekazywany jest na satelity, które z kolei napę­dzają tylne koło słoneczne, osadzone na wale zdawczym. Koszyk satelitów jest unieru­chomiony wskutek sprzęgnię­cia wałka poprzecznego za po­mocą sprzęgła kłowego z obu-dową skrzynki.Przejście na drugi bieg jest całkowicie automatyczne. Z chwilą osiągnięcia przez samo­chód prędkości około 17 km/ /godz pod wpływem wzra­stających sił odśrodkowych włącza się dodatkowo tylne sprzęgło odśrodkowe, osadzone na wale rurowym, połączonym z przednim kofem słonecznym.

SPRZĘGŁO STOŻKOWE

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Sprzęgło stożkowe jest przełączane przez siłowniki hydrau­liczne. Samoczynne przełączenia przekładni przyspiesza­jącej są wymuszane przez elektryczny układ sterujący, odpowiednio do zmian szybkości jazdy i chwilowego poło­żenia pedału przyspieszenia, za pośrednictwem elektro­magnesu, który otwiera i zamyka zawór umożliwiający lub odcinający zasilanie olejem siłowników hydraulicznych. W przekładni przyspieszającej wbudowana jest pompa tłocząca olej pod nadciśnieniem do siłowników. Dzięki zastosowaniu rolkowego sprzęgła jednokierunkowego omawiana przekładnia przyspieszająca daje się przełączać pod obciążeniem, bez jakichkolwiek przerw w pracy silnika. Stanowi to istotną zaletę w porównaniu z systemem BORG WARNER.

Ceny, a transport

Luty 25, 2012 :: Posted by - :: Category - Nowinki motoryzacyjne

Rosnące ceny w sklepach są w bardzo wielu przypadkach konsekwencją rosnących cen paliw. Jak się domyślasz transport ma duży udział w sprzedaży wszystkich produktów, a jego koszty są bardzo istotne z biznesowego punktu widzenia. Teraz znajdujemy się w bardzo nieciekawych czasach pod tym względem, a od rządzących i wielkich koncernów przetwarzających paliwo wymagane są zdecydowane działania, które powinny doprowadzić w końcu do obniżenia cen paliw. Nie może być tak, że one cały czas wzrastają. Cały system obrotu, pośrednictwa i prawny należy przeanalizować od podstaw i szukać rozwiązań, które polegałyby na rezygnacji z ogromnego zysku, a dopasowaniu oferty bardziej do możliwości społeczeństwa. Filozofia, na której opiera się artykuł opiera się na prostych założeniach. Jeżeli ceny paliwa spadną, faktycznie zyskają na tym wszyscy. Polski biznes stanie się o wiele bardziej konkurencyjny, a ludzie otworzą się na wiele nowych możliwości motoryzacyjnych, których dzisiaj jest naprawdę cała masa. Problem jak widać istnieje, a jedynie racjonalne i dostosowane do realiów gospodarczych rozwiązania będą w stanie naprawić groźną kryzysową sytuację panującą pod względem transportu w polskiej gospodarce.

Kiedy najlepiej zmieniać opony na zimowe?

Grudzień 24, 2011 :: Posted by - :: Category - Nowinki motoryzacyjne

Istnieje tu kilka szkól postępowania, które można podkreślić dwoma słowami – jak najwcześniej lub jak najprędzej. Wprawdzie nieraz nawet w telewizji pojawiają się rady, aby zmienić opony na zimowe wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej siedmiu stopni, ale w praktyce mało kto stosuje się do tej reguły. Zwolennicy jak najwcześniejszej zmiany opon czynią to już w październiku lub najpóźniej na początku listopada, przewidując szybkie nadejście mrozów i długie kolejki w warsztatach samochodowych. Tymczasem śnieg potrafi nie spaść do połowy listopada, a czasami nie ujrzymy go w listopadzie w ogóle. Wtedy triumfują zwolennicy późnej zmiany opon, wychodzący z założenia, że na zimowych dobrze się jeździ tylko po śniegu, a na czystą szosę się nie nadają. Ryzykują jednak tym, że śnieg może pojawić się nagle i wtedy wszyscy na gwałt udają się do warsztatów, czego skutkiem są ogromne kolejki. Wybierając chwilę na zmianę opon, postępujmy więc z wyczuciem, aby trafić na optymalny moment z punktu widzenia potrzeb samochodu oraz naszego czasu.

Egzamin na prawo jazdy

Listopad 16, 2011 :: Posted by - :: Category - Drogi Polski i świata

Po zaliczeniu części teoretycznej, przychodzi pora na praktykę. Zaczyna się ona od placu manewrowego, gdzie trzeba przebrnąć przez podstawy obchodzenia się z jednośladowcem. Począwszy od przeprowadzania pojazdu, następnie przez wymijanie pachołków, kończąc na faktycznej jeździe po mieście w ruchu ulicznym. Pierwsze takie doświadczenia są niewątpliwie stresujące, co może też wpłynąć na wynik całego egzaminu. W przypadku niezaliczenia, można podjąć kolejną próbę, która jest poprzedzona dodatkowymi godzinami praktycznej jazdy. Po bezbłędnym przejechaniu całej trasy pod okiem instruktora, kursant staje się szczęśliwym posiadaczem prawa jazdy na motory. Mimo iż ma się prawo do uczestniczenia w ruchu drogowym używając motocykla, kurs na prawo jazdy oraz zdany egzamin stanowią zaledwie podstawy z prowadzenia wskazanej maszyny. Prawdziwa nauka dopiero się zaczyna, gdy jeździ się na własną rękę. Dopiero po latach doświadczeń na ulicach i drogach można stwierdzić, że się umie jeździć. W związku z dużą ilością wypadków powodowanych przez młodych kierowców, wprowadzane będą przepisy dążące do zwiększenia trudności kursów oraz egzaminów, przez które przebrnie każdy potencjalny posiadacz prawa jazdy. Ilość możliwych pytań na egzaminie teoretycznym zostanie wielokrotnie podniesiona, część praktyczna również będzie bardziej wymagająca. Pozostaje mieć nadzieję, że nadchodzące zmiany pozwolą na bezpieczniejszą jazdę i wpłynie pozytywnie na umiejętności świeżo upieczonych kierowców.

Dbaj o samochód zimą

Sierpień 15, 2011 :: Posted by - :: Category - Porady motoryzacyjne

Z całą pewnością zima jest specyficzną porą roku, podczas której bardzo ważne jest również dbanie o nasz samochód. Zanim jednak nadejdzie zimowa pora, musimy także odpowiednio przygotować nasz pojazd na tęgie mrozy oraz na opady śniegu. Pierwsze, czym powinniśmy się zająć to przede wszystkim zmiana opon z letnich na zimowe. Niestety nie wszyscy kierowcy pamiętają o tym, a tymczasem tak naprawdę zimowe opony powinniśmy mieć założone już przy siedmiu stopniach Celsjusza, bez względu na to, czy będzie to październik czy może listopad. W ten sposób zadbamy również o swoje bezpieczeństwo, dlatego na pewno na opony powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Poza tym na pewno warto także postawić na opony sprawdzonego oraz zaufanego producenta, nawet jeśli miałyby one nas kosztować znacznie więcej. Jazda zimą może być naprawdę bardzo niebezpieczna. Co więcej, zimą powinniśmy zadbać także o odpowiedni płyn do spryskiwaczy oraz sprawdzić stan akumulatora, gdyż być może konieczna będzie jego wymiana na nowy model.

SYSTEM ILOMATIC

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

System ILOMATIC. Automatyczne, dwustrumieniowe skrzyn­ki biegów ILOMATIC ( stosowane są w ciągnikach, maszynach drogowych (spycharkach, koparkach, dźwigach itp.. Zespół składa się ze specjalnej przekładni hydrokinetycz­nej (pompa, turbina, kierownica; turbina wiruje w przeciw­nym kierunku niż pompa) oraz dwustopniowej mechanicz­nej skrzynki przekładniowej (bieg w przód i bieg tylny).Zespoły ILOMATIC są produkowane w rozmaitych wy­konaniach, przy czym bieg tylny jest szybszy o około 10% niż bieg w przód, co wynika z zastosowania tego rodzaju skrzynek biegów. Dzięki rozdzielczej przekładni planetarnej zespół odznacza się wysoką sprawnością w rozległym zakresie prędkości.

W ZAKRESIE MAŁYCH POŚLIZGÓW

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

W zakresie ma­łych poślizgów turbiny względem pompy przekładnia hydrokinetyczna pracuje jako sprzęgło hydrokinetyczne. Ryglują­ce sprzęgło cierne jest włączane przez siłownik hydrauliczny. Przekładnie mechanicznej skrzynki biegów są przełączane* przez dwa wielotarczowe sprzęgła cierne.. Bieg bezpośredni włącza się przez włączenie przedniego sprzęgła wielotarczowe­go, a bieg zwolniony — przez włączenie tylnego sprzęgła wielotarczowego. Sprzęgło kłowe na wale pośrednim służy do włączania biegu tylnego. Zespoły WHITE są produkowane w rozmaitych wersjach półautomatycznych (przełączanie biegów za pomocą ręcznej dźwigni uruchamiającej układ hydrauliczny) lub automatycznych.

SAMOCZYNNE PRZEŁĄCZANIE

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Sprzęgło rozdzielcze jest prze­łączane całkowicie samoczyn- . nie, bez jakiegokolwiek udzia- łu kierowcy, zależnie od pręd- kości obrotowej turbiny oraz od uchylenia przepustnicy w gaźniku. Przekładnia hy­drokinetyczna uczestniczy w przekazywaniu napędu tylko w okresie ruszania z miejsca, i rozpędzania samochodu lub . podczas jazdy z umiarkowaną szybkością, jeżeli uchylenie przepustnicy w gaźniku jest duże.Kiedy autobus rozpędza się do określonej prędkości granicz nej, układ sterujący samoczynnie przełącza sprzęgło roz dzielcze, czyli rygluje przekładnię hydrokinetyczną. W za kresie niewielkich prędko­ści ruchu samochodu pod­czas jazdy na biegu bez­pośrednim naciśnięcie na ‘ pedał. przyspieszenia po­woduje samoczynne włą­czenie przekładni .

ZASTOSOWANIE W AUTOBUSACH

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

System GMC V-DRIVE. Automatyczna skrzynka biegów stosowana w autobusach GMC . Od wału korbo­wego silnika napęd jest przenoszony za pomocą przekładni stożkowej na oprawę rozdzielczego suchego sprzęgła dwu- tarczowego,’ anastępnie, albo przez przekładnię  hydro- kinetyczną na wał zdawczy, prowadzący do tylnego mostu, albo też bezpośrednio na wał zdawczy; z pominięciem prze­kładni hydrokinetycznej . Bieg tylny zapewnia dodatkowa przekładnia, włączana za pomocą ręcznej dźwigni, kinetycznej, co zwiększa zrywność samochodu. Po osiągnięciu , pewnej prędkości ruchu, odpowiadającej danemu uchyle- ‚ niu przepustnicy w gażniku, następuje znów samoczynne zaryglowanie przekładni hydrokinetycznej. System WHITE. Automatyczne skrzynki biegów WHITE  stosowane są w autobusach, samochodach cię­żarowych i w rozmaitych urządzeniach przemysłowych.

PODCZAS KORZYSTANIA Z ZAKRESU

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Do okresowego ryglowania przekładni hydrokinetycznej służy sprzęgło jednotarczowe, umożliwiające przekazywanie napędu z wału korbowego silnika wprost na wał turbiny. Stopniowanie przełożeń skrzynki biegów: 5,29—3,81  – 2,69 – 1,94 — 1,39 – 1,0; bieg tylny – 6,04.Zakresy pracy zespołu: P-N-D-IN-L-R. Podczas korzysta­nia z zakresu D hydrauliczny układ sterujący samoczynnie przełącza cztery biegi III, IV, V oraz bezpośredni, zależnie od szybkości jazdy i obciążenia silnika. W. zakresie IN prze­łączane są samoczynnie tylko dwa biegi — III oraz IV, a w zakresie L — jedynie bieg I oraz bieg II.Przekładnia hydrokinetyczną uczestniczy w przekazywaniu, napędu wyłącznie podczas ruszania pojazdu z miejsca na biegu I lub III oraz w okresie jazdy w tył. Układ sterujący samoczynnie włącza sprzęgło ryglujące przekładnię hydro­kinetyczną z chwilą przyspieszenia biegu silnika do 2000.. i . ..2600 obr/min, zależnie od uchylenia przepustnicy w gaź- niku (nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia).

POSZCZEGÓLNE HAMULCE

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Poszczególne hamulce taśmowe są uruchamiane przez siłowniki nadciśnieniowe, sterowane przez układ elektromagnetyczny, uruchamiany przy użyciu dźwig­ni ręcznej. Siłowniki nadciśnieniowe zasilane są sprężonym powietrzem ze zbiornika układu hamulcowego.System POWERMATIC. Automatyczna skrzynka biegów stosowana głównie w samochodach ciężarowych i ciągnikach CHEVROLET. Zespół składa się z ryglowanej przekładni hydrokinetycznej (pompa, turbina, dwie kierownice, za­kres przełożeń 1,0.. .2,8) i sześciostopniowej skrzynki plane­tarnej, zawierającej cztery proste przekładnie planetarne. Poszczególne biegi zespołu przełącza hydrau­liczny układ sterujący za pośrednictwem dwóch sprzęgieł wielotarczowych i czterech hamulców jednotarczowych.

POSZCZEGÓLNE PRZEKŁADNIE

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Poszczególne przekładnie synchronizowanej skrzynki biegów włącza się za pomocą dźwigni zmiany biegów, która może zajmować sześć różnych położeń: E (ExceptionelIe — bieg pierwszy, przełożenie zwalniające 2,58), M (Montagne — bieg drugi, przełożenie zwalniające 1,62), VR (Vilie-Route — bieg trzeci, przełożenie bezpośrednie), N (Neutral — wyłą­czenie napędu), R (Recul — bieg tylny, przełożenie zwalnia­jące 2,58), oraz P (Parking — blokowanie napędu) podzespołów mechanicznych, a. tym samym znacznie pod­wyższa koszty produkcji. Z tego względu we wspomnianych .Zespół MONOCONTROL składa się ze sprzęgła hydrokine- tycznego, współpracującego z preselekcyjną skrzynką biegów systemu WILSON.

ZESPOŁY MECHANICZNE

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

System ROVERDRIVE. Zespół hydro-mechaniczny składa się z przekładni hydrokinetycznej (pompa, turbina, kie­rownica, zakres przełożeń ;.*1,0. ..2,18), zwykłego jedno- tarczowego sprzęgła ciernego, dwustopniowej .Zakresy pracy zespołu R-N-D-L (D — bieg bezpośredni skrzynki biegów, a L — bieg zwolniony). W przeciętnych warunkach ruchu korzysta się wyłącznie z zakresu D. Ze­społy ROVERDRIVE stosowano w samochodach osobo­wych ROVER.System TRANSFLUIDE. Zespół hydro-mechaniczny składa się z przekładni hydrokinetycznej (pompa, turbina, kierownica, zakres przełożeń 1,0…2,2), zwykłego jednotarczowego sprzęgła ciernego oraz trójstopniowej synchronizowanej skrzynki biegów. Na okres przełączania przekładni skrzynki biegów sprzęgło jednotarczowe jest roz-łączane przez siłownik podciśnieniowy o sterowaniu elektro­magnetycznym (patrz system HYDRAK). Sprzęgło cierne włącza się powoli lub szybko, zależnie od sposobu naciskania na pedał przyspieszenia.

ZWĘŻONY ZAKRES POŁOŻEŃ

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Pomijając zwężony zakres przełożeń przekładni hydrokinety- cznej (1,0…2,45) zespół ZIŁ 111 zasadniczo nie różni się niczym od dużych zespołów POWERFL1TE 1953 (z chłodnicami oleju).Obok omówionych powyżej zespo­łów hydro-mechanicznych, w Zacho­dniej Europie do automatycznych skrzynek biegów wyposażonych w przekładnie hydrokinetyczne cią­głego działania zalicza się również i zespoły konstrukcji europejskiej, których takie klasyfikowanie budzi uzasadnione zastrzeżenia.” Spośród tego rodzaju zespołów praktyczne zastosowanie w samochodach produkowanych seryjnie znalazły jedynie skrzynki biegów .

UDOSKONALONA WERSJA ZESPOŁU

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Zespół TURBOGLIDE 1959 jest to udoskonalona wersja zespołu TURBOGLIDE 1957, przy czym wprowadzone modyfikacje i zmiany konstrukcyjne podyktowane są względami technologicznymi lub eksploatacyjnymi i nie wpływają na sposób działania podzespołów lub uczestniczenia elementów w przekazywaniu napędu. Jedyne istotne ulep­szenie polega na zastąpieniu sprzęgieł stożkowych sprzęgłami wielotarczowymi (sprzęgło biegu tylnego ma 6 tarcz napę­dzanych, a sprzęgło jazdy w przód 8 tarcz).System ZIŁ 111. Automatyczna skrzynka biegów stosowana w sa­mochodach ZIŁ 111 .Zakresy pracy n (Poniżajuszczaja bieg zwolniony), £ (Dwiżeni- je — bieg zwolniony i bieg bez­pośredni), H (Nejtralnoje — wy­łączenie napędu) oraz 3X (Zadnij chód,— bieg tylny), przełączane są przy użyciu wybieraka przycis­kowego.