POSZCZEGÓLNE HAMULCE

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Poszczególne hamulce taśmowe są uruchamiane przez siłowniki nadciśnieniowe, sterowane przez układ elektromagnetyczny, uruchamiany przy użyciu dźwig­ni ręcznej. Siłowniki nadciśnieniowe zasilane są sprężonym powietrzem ze zbiornika układu hamulcowego.System POWERMATIC. Automatyczna skrzynka biegów stosowana głównie w samochodach ciężarowych i ciągnikach CHEVROLET. Zespół składa się z ryglowanej przekładni hydrokinetycznej (pompa, turbina, dwie kierownice, za­kres przełożeń 1,0.. .2,8) i sześciostopniowej skrzynki plane­tarnej, zawierającej cztery proste przekładnie planetarne. Poszczególne biegi zespołu przełącza hydrau­liczny układ sterujący za pośrednictwem dwóch sprzęgieł wielotarczowych i czterech hamulców jednotarczowych.

IM SZYBCIEJ PORUSZA SIĘ SAMOCHÓD

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

W takiej sytuacji hamulec taśmowy jest włączony (dzięki wstępnemu napięciu sprężyn lub dopływaniu oleju innym kanałem do komory obciążającej siłownika), a sprzęgło jest wyłączone (przez sprężyny rozpierające tarcze), wskutek czego dana przekładnia planetarna musi przekazywać napęd z przeło­żeniem zwalniającym. Im szybciej porusza się samochód, tym wyższe jest ciśnienie oleju przepuszczanego przez regulator odśrodkowy. W razie przekroczenia granicznej szybkości jazdy napór oleju do­pływającego z regulatora odśrodkowego przezwycięża opór sprężyny zaworu przełączającego, wspomagany przez napór oleju przepuszczanego przez regulator obciążeniowy.

OLEJ POD CIŚNIENIEM

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Olej pod ciśnieniem jest doprowadzany do regulatora odśrodkowego, napędzanego od wału tylnej pompy oleju. Olej pod ciśnie­niem dopływa do zaworu przełączającego przekładnie (układ sterujący ma trzy różne zawory przełączające). Zależnie od położenia suwaka zawór przełączający umożli­wia lub odcina zasilanie olejem pod ciśnieniem siłownika hamulca taśmowego lub rozpieracza‘sprzęgła wielotarczo- wego (może być otwarty lub zamknięty). Położenie suwaka zaworu przełączającego zależy od wypadkowego oddziały­wania naporu oleju-przepuszczanego przez regulator od-, środkowy z jednej strony oraz nacisku sprężyny i naporu oleju przepuszczanego przez regulator obciążeniowy .

WYMIENIONE MODELE

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Wymienione modele półautomatycznych skrzynek biegów nie znajdują już zastosowania i w latach 1953 oraz 1954 zostały zastąpione przez automatyczne skrzynki biegów.System FULLER Torque Converter. Półautomatyczna skrzynka biegów, stosowana w amerykańskich samochodach ciężarowych oraz autobusach (). Zespół składa się z trójwirnikowej przekładni hydrokinetycznej i dwustop­niowej mechaniczne] skrzynki biegów.Przekładnia hydrokinetyczna, której kierownica osadzona jest za pomocą sprzęgła jednokierunkowego w nieruchomej obudowie, może pracować jako sprzęgło hydrokinetyczne (zasada TRILOK).

SPADEK OBCIĄŻENIA

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Spadek obciążenia powoduje wzrost prędkości obrotowej turbiny w stosunku do prędkości obrotowej odpowiadającej najwyższej sprawności przekładni. Wówczas prędkość unoszenia cieczy na wyjściu z łopatek turbiny wzrasta do u”2f > «2u a wektor prędkości bezwzględnej cieczy wypły­wającej spomiędzy łopatek turbiny zmienia kierunek z v2t na v”2.Obecnie ciecz uderza o łopatki kierownicy pod pewnym ką­tem, wskutek czego zmniejsza, się sprawność przekładni hydrokinetycznej. Jeżeli wektor prędkości bezwzględnej cieczy v jest zgodny z pochyleniem łopatek kierownicy na wyjściu (prędkość cieczy na wejściu i wyjściu z łopatek kierownicy ma taki sam kierunek), moment reakcyjny zani­ka {Mk = 0 a równanie przekładni przyjmuje postać: Mp — Mt — 0.

AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Napędy dodatkowe służą różnym celom. W samochodach wywrotkach napędzają pompy podnośników, w pożarni­czych — pompy wody, w wiertniczych — świdry ziemne, a w innych — bębny wciągarek lub też rozmaite inne urządzenia. Napęd dodatkowy wbudowany jest zwykle obok skrzynki biegów, na jej górnej pokrywie lub w oddzielnej obudowie, przykręcanej do bocznej ściany obudowy skrzynki biegów ). Zasadniczymi elementami składowymi dodat­kowych mechanizmów napędowych są, podobnie jak i w skrzynkach biegów, koła zębate, łożyska toczne i wałki.

PRZESUWNE KOŁO ZĘBATE

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Przesuwne koło zębate, osadzone na tylnym wale zdawczym,. służy do przełączania, przełożeń zwalniających. Jeżeli koło przesuwne rygluje swobodne koło zębate względem tylnego wału zdawczego, zespół pracuje z małym, przeło­żeniem zwalniającym (np. 1,15 – w samochodzie MOSKWICZ 410). Natomiast kiedy przesuwne koło zębate jest zazębione z małym kołem bloku pośrednich kół zębatych, swobodne koło zębate wiruje jałowo, a skrzynka rozdzielcza przenosi napęd z dużym przełożeniem zwalniającym (np. 2,86 — w samochodzie MOSKWICZ 410). Do włączania napędu przednich kół służy przesuwka pozwalająca na okresowe sprzęgani? przedniego wału zdawczego z tylnym wałem zdawczym. Skrzynka rozdzielcza jest przełączana przy użyciu jednej tylko dźwigni ręcznej, umożliwiającej prze­mieszczanie przesuwnego koła zębatego lub przesuwki.

PRODUKCJA SKRZYNEK PLANETARNYCH

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z
  • Produkcja skrzynek planetarnych jest dość trudna i wymaga posługi­wania się kosztownym oprzyrządowaniem specjalnym.Rodzaje przekładni planetarnych. Ujmując ogólnie prze­kładnia planetarna może być wykonana jako:    hipocykliczna — czyli zawierająca koło zębate o uzębie­niu wewnętrznym ,   epicykllczna — czyli składająca się wyłącznie z kół zębatych o uzębieniu zewnętrznym. Wśród hipocyklicznych przekładni planetarnych rozróżnia się przekładnie o satelitach pojedynczych oraz przekładnie o satelitach podwójnych.Zespolona przekład­nia planetarna. różni się od prostej zastosowa­niem dwóch kół sło­necznych i dwóch rodzajów satelitów, tzw. długich i krót­kich, ułożyskowa- nych na ośkach osa­dzonych we wspól­nym koszyku.

Ceny, a transport

Luty 25, 2012 :: Posted by - :: Category - Nowinki motoryzacyjne

Rosnące ceny w sklepach są w bardzo wielu przypadkach konsekwencją rosnących cen paliw. Jak się domyślasz transport ma duży udział w sprzedaży wszystkich produktów, a jego koszty są bardzo istotne z biznesowego punktu widzenia. Teraz znajdujemy się w bardzo nieciekawych czasach pod tym względem, a od rządzących i wielkich koncernów przetwarzających paliwo wymagane są zdecydowane działania, które powinny doprowadzić w końcu do obniżenia cen paliw. Nie może być tak, że one cały czas wzrastają. Cały system obrotu, pośrednictwa i prawny należy przeanalizować od podstaw i szukać rozwiązań, które polegałyby na rezygnacji z ogromnego zysku, a dopasowaniu oferty bardziej do możliwości społeczeństwa. Filozofia, na której opiera się artykuł opiera się na prostych założeniach. Jeżeli ceny paliwa spadną, faktycznie zyskają na tym wszyscy. Polski biznes stanie się o wiele bardziej konkurencyjny, a ludzie otworzą się na wiele nowych możliwości motoryzacyjnych, których dzisiaj jest naprawdę cała masa. Problem jak widać istnieje, a jedynie racjonalne i dostosowane do realiów gospodarczych rozwiązania będą w stanie naprawić groźną kryzysową sytuację panującą pod względem transportu w polskiej gospodarce.

Egzamin na prawo jazdy

Listopad 16, 2011 :: Posted by - :: Category - Drogi Polski i świata

Po zaliczeniu części teoretycznej, przychodzi pora na praktykę. Zaczyna się ona od placu manewrowego, gdzie trzeba przebrnąć przez podstawy obchodzenia się z jednośladowcem. Począwszy od przeprowadzania pojazdu, następnie przez wymijanie pachołków, kończąc na faktycznej jeździe po mieście w ruchu ulicznym. Pierwsze takie doświadczenia są niewątpliwie stresujące, co może też wpłynąć na wynik całego egzaminu. W przypadku niezaliczenia, można podjąć kolejną próbę, która jest poprzedzona dodatkowymi godzinami praktycznej jazdy. Po bezbłędnym przejechaniu całej trasy pod okiem instruktora, kursant staje się szczęśliwym posiadaczem prawa jazdy na motory. Mimo iż ma się prawo do uczestniczenia w ruchu drogowym używając motocykla, kurs na prawo jazdy oraz zdany egzamin stanowią zaledwie podstawy z prowadzenia wskazanej maszyny. Prawdziwa nauka dopiero się zaczyna, gdy jeździ się na własną rękę. Dopiero po latach doświadczeń na ulicach i drogach można stwierdzić, że się umie jeździć. W związku z dużą ilością wypadków powodowanych przez młodych kierowców, wprowadzane będą przepisy dążące do zwiększenia trudności kursów oraz egzaminów, przez które przebrnie każdy potencjalny posiadacz prawa jazdy. Ilość możliwych pytań na egzaminie teoretycznym zostanie wielokrotnie podniesiona, część praktyczna również będzie bardziej wymagająca. Pozostaje mieć nadzieję, że nadchodzące zmiany pozwolą na bezpieczniejszą jazdę i wpłynie pozytywnie na umiejętności świeżo upieczonych kierowców.

SYSTEM ILOMATIC

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

System ILOMATIC. Automatyczne, dwustrumieniowe skrzyn­ki biegów ILOMATIC ( stosowane są w ciągnikach, maszynach drogowych (spycharkach, koparkach, dźwigach itp.. Zespół składa się ze specjalnej przekładni hydrokinetycz­nej (pompa, turbina, kierownica; turbina wiruje w przeciw­nym kierunku niż pompa) oraz dwustopniowej mechanicz­nej skrzynki przekładniowej (bieg w przód i bieg tylny).Zespoły ILOMATIC są produkowane w rozmaitych wy­konaniach, przy czym bieg tylny jest szybszy o około 10% niż bieg w przód, co wynika z zastosowania tego rodzaju skrzynek biegów. Dzięki rozdzielczej przekładni planetarnej zespół odznacza się wysoką sprawnością w rozległym zakresie prędkości.

W ZAKRESIE MAŁYCH POŚLIZGÓW

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

W zakresie ma­łych poślizgów turbiny względem pompy przekładnia hydrokinetyczna pracuje jako sprzęgło hydrokinetyczne. Ryglują­ce sprzęgło cierne jest włączane przez siłownik hydrauliczny. Przekładnie mechanicznej skrzynki biegów są przełączane* przez dwa wielotarczowe sprzęgła cierne.. Bieg bezpośredni włącza się przez włączenie przedniego sprzęgła wielotarczowe­go, a bieg zwolniony — przez włączenie tylnego sprzęgła wielotarczowego. Sprzęgło kłowe na wale pośrednim służy do włączania biegu tylnego. Zespoły WHITE są produkowane w rozmaitych wersjach półautomatycznych (przełączanie biegów za pomocą ręcznej dźwigni uruchamiającej układ hydrauliczny) lub automatycznych.

SAMOCZYNNE PRZEŁĄCZANIE

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Sprzęgło rozdzielcze jest prze­łączane całkowicie samoczyn- . nie, bez jakiegokolwiek udzia- łu kierowcy, zależnie od pręd- kości obrotowej turbiny oraz od uchylenia przepustnicy w gaźniku. Przekładnia hy­drokinetyczna uczestniczy w przekazywaniu napędu tylko w okresie ruszania z miejsca, i rozpędzania samochodu lub . podczas jazdy z umiarkowaną szybkością, jeżeli uchylenie przepustnicy w gaźniku jest duże.Kiedy autobus rozpędza się do określonej prędkości granicz nej, układ sterujący samoczynnie przełącza sprzęgło roz dzielcze, czyli rygluje przekładnię hydrokinetyczną. W za kresie niewielkich prędko­ści ruchu samochodu pod­czas jazdy na biegu bez­pośrednim naciśnięcie na ‘ pedał. przyspieszenia po­woduje samoczynne włą­czenie przekładni .

ZASTOSOWANIE W AUTOBUSACH

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

System GMC V-DRIVE. Automatyczna skrzynka biegów stosowana w autobusach GMC . Od wału korbo­wego silnika napęd jest przenoszony za pomocą przekładni stożkowej na oprawę rozdzielczego suchego sprzęgła dwu- tarczowego,’ anastępnie, albo przez przekładnię  hydro- kinetyczną na wał zdawczy, prowadzący do tylnego mostu, albo też bezpośrednio na wał zdawczy; z pominięciem prze­kładni hydrokinetycznej . Bieg tylny zapewnia dodatkowa przekładnia, włączana za pomocą ręcznej dźwigni, kinetycznej, co zwiększa zrywność samochodu. Po osiągnięciu , pewnej prędkości ruchu, odpowiadającej danemu uchyle- ‚ niu przepustnicy w gażniku, następuje znów samoczynne zaryglowanie przekładni hydrokinetycznej. System WHITE. Automatyczne skrzynki biegów WHITE  stosowane są w autobusach, samochodach cię­żarowych i w rozmaitych urządzeniach przemysłowych.

PODCZAS KORZYSTANIA Z ZAKRESU

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Do okresowego ryglowania przekładni hydrokinetycznej służy sprzęgło jednotarczowe, umożliwiające przekazywanie napędu z wału korbowego silnika wprost na wał turbiny. Stopniowanie przełożeń skrzynki biegów: 5,29—3,81  – 2,69 – 1,94 — 1,39 – 1,0; bieg tylny – 6,04.Zakresy pracy zespołu: P-N-D-IN-L-R. Podczas korzysta­nia z zakresu D hydrauliczny układ sterujący samoczynnie przełącza cztery biegi III, IV, V oraz bezpośredni, zależnie od szybkości jazdy i obciążenia silnika. W. zakresie IN prze­łączane są samoczynnie tylko dwa biegi — III oraz IV, a w zakresie L — jedynie bieg I oraz bieg II.Przekładnia hydrokinetyczną uczestniczy w przekazywaniu, napędu wyłącznie podczas ruszania pojazdu z miejsca na biegu I lub III oraz w okresie jazdy w tył. Układ sterujący samoczynnie włącza sprzęgło ryglujące przekładnię hydro­kinetyczną z chwilą przyspieszenia biegu silnika do 2000.. i . ..2600 obr/min, zależnie od uchylenia przepustnicy w gaź- niku (nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia).

POSZCZEGÓLNE PRZEKŁADNIE

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Poszczególne przekładnie synchronizowanej skrzynki biegów włącza się za pomocą dźwigni zmiany biegów, która może zajmować sześć różnych położeń: E (ExceptionelIe — bieg pierwszy, przełożenie zwalniające 2,58), M (Montagne — bieg drugi, przełożenie zwalniające 1,62), VR (Vilie-Route — bieg trzeci, przełożenie bezpośrednie), N (Neutral — wyłą­czenie napędu), R (Recul — bieg tylny, przełożenie zwalnia­jące 2,58), oraz P (Parking — blokowanie napędu) podzespołów mechanicznych, a. tym samym znacznie pod­wyższa koszty produkcji. Z tego względu we wspomnianych .Zespół MONOCONTROL składa się ze sprzęgła hydrokine- tycznego, współpracującego z preselekcyjną skrzynką biegów systemu WILSON.

ZESPOŁY MECHANICZNE

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

System ROVERDRIVE. Zespół hydro-mechaniczny składa się z przekładni hydrokinetycznej (pompa, turbina, kie­rownica, zakres przełożeń ;.*1,0. ..2,18), zwykłego jedno- tarczowego sprzęgła ciernego, dwustopniowej .Zakresy pracy zespołu R-N-D-L (D — bieg bezpośredni skrzynki biegów, a L — bieg zwolniony). W przeciętnych warunkach ruchu korzysta się wyłącznie z zakresu D. Ze­społy ROVERDRIVE stosowano w samochodach osobo­wych ROVER.System TRANSFLUIDE. Zespół hydro-mechaniczny składa się z przekładni hydrokinetycznej (pompa, turbina, kierownica, zakres przełożeń 1,0…2,2), zwykłego jednotarczowego sprzęgła ciernego oraz trójstopniowej synchronizowanej skrzynki biegów. Na okres przełączania przekładni skrzynki biegów sprzęgło jednotarczowe jest roz-łączane przez siłownik podciśnieniowy o sterowaniu elektro­magnetycznym (patrz system HYDRAK). Sprzęgło cierne włącza się powoli lub szybko, zależnie od sposobu naciskania na pedał przyspieszenia.

ZWĘŻONY ZAKRES POŁOŻEŃ

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Pomijając zwężony zakres przełożeń przekładni hydrokinety- cznej (1,0…2,45) zespół ZIŁ 111 zasadniczo nie różni się niczym od dużych zespołów POWERFL1TE 1953 (z chłodnicami oleju).Obok omówionych powyżej zespo­łów hydro-mechanicznych, w Zacho­dniej Europie do automatycznych skrzynek biegów wyposażonych w przekładnie hydrokinetyczne cią­głego działania zalicza się również i zespoły konstrukcji europejskiej, których takie klasyfikowanie budzi uzasadnione zastrzeżenia.” Spośród tego rodzaju zespołów praktyczne zastosowanie w samochodach produkowanych seryjnie znalazły jedynie skrzynki biegów .

UDOSKONALONA WERSJA ZESPOŁU

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Zespół TURBOGLIDE 1959 jest to udoskonalona wersja zespołu TURBOGLIDE 1957, przy czym wprowadzone modyfikacje i zmiany konstrukcyjne podyktowane są względami technologicznymi lub eksploatacyjnymi i nie wpływają na sposób działania podzespołów lub uczestniczenia elementów w przekazywaniu napędu. Jedyne istotne ulep­szenie polega na zastąpieniu sprzęgieł stożkowych sprzęgłami wielotarczowymi (sprzęgło biegu tylnego ma 6 tarcz napę­dzanych, a sprzęgło jazdy w przód 8 tarcz).System ZIŁ 111. Automatyczna skrzynka biegów stosowana w sa­mochodach ZIŁ 111 .Zakresy pracy n (Poniżajuszczaja bieg zwolniony), £ (Dwiżeni- je — bieg zwolniony i bieg bez­pośredni), H (Nejtralnoje — wy­łączenie napędu) oraz 3X (Zadnij chód,— bieg tylny), przełączane są przy użyciu wybieraka przycis­kowego.