Kategoria: Samochody od A do Z

JEDNOSTRONNE USTALENIE

Przeważnie jednostronnie ustala się jednak oba łożyska wirującego wału pośredniego  a w razie zasto­sowania trzech podpór — tylko łożyska skrajne.Jeżeli obciążenie podpór wirującego wału pośredniego jest duże, często zamiast łożysk pojedynczych stosuje

DO USTALENIA

Do ustalenia przed­niego końca wału głównego w wydrążeniu wału sprzęgłowego stosuje się łożyska ślizgowe, luźne igiełki, łożyska igiełkowe.Jeżeli obciążenie tylnego końca wału głównego jest duże, zamiast pojedynczego łożyska wbudowuje się zestaw dwóch

WYMIARY KÓŁ ZĘBATYCH

Jeżeli pozwalają na to wymiary kół zębatych, niekiedy przedni koniec wału głównego ustala się w wydrążeniu wału sprzęgłowego za pomocą łożyska walcowego lub kulkowego. Natomiast przedni koniec wału głównego podparty w ściance

UŁOŻYSKOWIENIE KÓŁ ZĘBATYCH

Ułożyskowanle kół zębatych. Swobodne koła zębate wału głównego, zazębiające się z kołami zębatymi wału pośred­niego, są zwykle ułożyskowane bezpośrednio na wale głów­nym . Jedynie w razie bardzo dużego obciążenia przekładni swobodne koła

WOBEC ZASTOSOWANIA

Omówione przykłady reprezentują jedynie najbardziej ty­powe sposoby łożyskowania części skrzynek biegów. Obok rozwiązań pokazanych w praktyce spotyka się. najrozmaitsze ulożyskowania specjalne, zwła­szcza w amerykańskich pojazdach samochodowych. Wobec zastosowania sprzęgieł ciernych i hamulców

CZTEROSTOPNIOWE SKRZYNIE

Czterostopniowe skrzynki biegów  w samochodach ciężarowych i autobusach stosuje się tylko wówczas, kiedy pojazdy takie są wyposażone w nastawne, dwustopniowe przekładnie główne w mostach napędowych. Biorąc bo­wiem praktycznie, tego rodzaju przekładnie główne

PROSTA PRZEKŁADNIA PLANETARNA

Prosta przekładnia planetarna  składa się z trzech zasadniczych elementów. Są to: zębate koło słoneczne, koszyk z satelitami i koło pierścieniowe o uzębieniu wewnętrznym. Każdy z tych trzech elementów mo­że być napędzającym, na­pędzanym

CECHY PRZEKŁADNI

Bezpośrednie przenoszenie momentu obrotowego przez przekładnię planetarną się przez sztjwne połączenie koła pierścieniowego z koszykiem satelitów lub koła pierścieniowego, z kołem słonecznym.Cechy przekładni planetarnych. W porównaniu z przekład­niami zębatymi, których koła wirują wokół

ZALETY I WADY

Samochód wyposażony w planetarną skrzynkę biegów jest zrywniejszy .Do istotnych zalet przekładni planetarnych należy ich cichobieżność (ze względu na brak ugięć wałów) oraz znacz­na trwałość kół zębatych, pracujących w stosunkowo ko­rzystnych warunkach.Skrzynki

PRODUKCJA SKRZYNEK PLANETARNYCH

Produkcja skrzynek planetarnych jest dość trudna i wymaga posługi­wania się kosztownym oprzyrządowaniem specjalnym.Rodzaje przekładni planetarnych. Ujmując ogólnie prze­kładnia planetarna może być wykonana jako:    hipocykliczna — czyli zawierająca koło zębate o uzębie­niu

DŁUGIE SATELITY

Dłu­gie satelity są zazę­bione z jednym ko­łem słonecznym, a krótkie — z drugim, przy czym satelity tworzą zazębione ze sobą pary, z których każda składa się z jednego satelitu długiego i jednego

PLANETARNA SKRZYNKA BIEGÓW

Planetarna skrzynka biegów samochodu FORD model T składa się z epicyklicznego układu planetarnego, trzech hamulców taśmowych oraz suchego wielotarczowego sprzęgła ciernego . Wykonanie takie zapewnia dwa biegi do przodu i jeden do