Kategoria: Samochody od A do Z

WSPÓLNA CECHA

Wspólną ich cechą jest zastosowanie tylu prostych przekładni planetarnych, ile biegów w przód ma skrzynka biegów . Jeden z układów planetarnych zapewnia bieg tylny, a bieg bezpośredni uzyskuje się przez zabloko­wanie wszystkich

WYBRANY BIEG

Wybrany bieg zostaje włączony dopiero po naciśnięciu i zwolnieniu pedału, który za pośrednictwem układu mechanicznego powoduje za­ciśnięcie taśmy na bębnie hamulca wybranego układu planetarnego. Dźwignia zmiany biegów po ustawieniu w położeniu neu­tralnym

ZA POMOCĄ DŹWIGNI

Włączanie biegu rozpoczyna się wskutek naciśnięcia i zwol­nienia specjalnego pedału, połączonego z dźwignią ryglu­jącą. W chwili naciśnięcia na pedał  dźwignia ryglująca opuszcza się do dołu, a ramię wahadłowe wsuwa się w jej

PO ZWOLNIENIU PEDAŁU

Wskutek naciśnięcia na pedał zmiany biegów dźwignia ryglująca opuszcza się do dołu, zwalniając taśmę hamulca i ramię wahadłowe, które pod działaniem sprężyny zostaje prze­sunięte w lewo —czyii powraca do położenia neutralnego. Po

WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE

Włączanie 1 wyłączanie wybranego biegu polega na umożli­wianiu lub przerywaniu zasilania prądem elektromagnesów poszczególnych sprzęgieł ryglujących elementy głównych przekładni planetarnych. Przed przednią główną przekładnią planetarną wbudowana jest nawrotna przekładnia planetar­na, przełączana ręcznie

DODATKOWE MECHANIZMY NAPĘDOWE

Dążenia do kompletowania najrozmaitszych układów na­pędowych ze znormalizowanych. zespołów dostarczanych przez wytwórnie specjalistyczne doprowadziły do opraco­wania rożnych dodatkowych zespołów 1 mechanizmów napę­dowych, które wraz z podstawowymi zespołami napędowymi umożliwiają uzyskiwanie niemal dowolnych

INNE MECHANIZMY

Zwolnica (reduktor), która zapewnia na stałe lub pozwala na okresowe zwiększanie całkowitego przełożenia układu napędowego, czyli na dodatkowe zwiększanie momentu obrotowego na kołach pędnych kosztem zmniejszenia szyb­kości jazdy,  skrzynka rozdzielcza, która rozdziela

PRZEKŁADNIE PRZYSPIESZAJĄCE

Przekładnia przyspieszająca jest to najczęściej oddzielna skrzynka przekładniowa, która może przekazywać napęd albo z przełożeniem bezpośrednim, albo z przełożeniem przy­spieszającym, czyli powodować szybsze obracanie się wału wyjściowego niż wału wejściowego. Niekiedy zadania

TYPOWE WYKONANIA PRZEKŁADNI

Należy podkreślić, że jeżeli stopniowanie skrzynki biegów jest prawidłowe, włączenie przekładni przyspieszającej nie pozwala na przekraczanie maksymalnej szybkości jazdy roz­wijanej na biegu bezpośrednim. Ze względu na dodatkowe straty mocy w przekładni przyspieszającej,

RODZAJ PRZEKŁADNI

Tego rodzaju przekładnia przyspieszająca jest niemal zawsze wbudowana za skrzynką biegów i pośredniczy w przekazywaniu napędu z jej wału głównego na wał napędowy. Przekładnia przyspieszająca wbudowana w skrzynce bie­gów ma z reguły

WIDEŁKI WŁĄCZAJĄCE

Widełki włączające osadzone są obrotowo. Podczas prze­kręcania widełek w lewo koniec wału głównego skrzynki biegów zostaje sprzężony z koszykiem satelitów za pomocą przesuwki wielowypustowej. Ponieważ koło słoneczne układu planetarnego jest unieruchomione wskutek

UKŁADY STEROWANIA

Układy sterowania samoczynnych przekładni przyspiesza­jących są z reguły wyposażone w siłowniki elektromagne­tyczne lub hydrauliczne, uruchamiane przez układy elek­tryczne z wyłącznikami odśrodkowymi (reagującymi na zmiany szybkości jazdy) oraz wyłącznikami przyciskowymi (reagującymi na nacisk