DODATKOWE PRZEŁOŻENIE

Dodatkowe przełożenie zwalniające powoduje poważne i obciążenia kół zębatych, wskutek czego konieczne jest > odpowiednio wytrzymałe ułożyskowanie przekładni zwol­nicy. Z tego względu do łożyskowania kół zębatych zwolnic / stosowane są głównie łożyska stożkowe, a rzadziej łożyska kulkowe lub łożyska walcowe. Wbudowanie .w układ na­pędowy zwolnicy stanowiącej oddzielny zespół umożliwia zastosowanie zwykłej cztero- lub pięciostopniowej skrzynki biegów nawet w pojeździe terenowym o szczególnie dużej zdolności pokonywania oporów ruchu. Obecnie spo­tyka się najrozmaitsze wykonania skrzynek terenowych, dwu-, trzy- a nawet wielostopniowych, często synchronizo­wanych, które swą konstrukcją przypominają zwykłe skrzyn­ki biegów .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!