DZIĘKI MODYFIKACJOM

  • Dzięki wspomnianym modyfikacjom, w porównaniu z prze­kładnią hydrokinetyczną zespołu DYNAFLOW 1948, uzy­skano szerszy zakres przełożeń (1,0…2,45) oraz wyższą sprawność w zakresie dużych i średnich poślizgów turbin względem pompy, jednak kosztem pogorszenia sprawności w zakresie małych poślizgów turbin . Oceniając praktycznie,’przez przekonstruowanie przekładni hydrokinetycznej zmniejszono zużycie paliwa i poprawiono własności dynamiczne pojazdu. Zespół DYNAFLOW 1955 wyróżnia się ponownym ulepsze­niem przekładni hydrokinetycznej, przy cźym w porównaniu z zespołem DYNAFLOW 1953 jedyna istotna modyfikacja polega na zastosowaniu kierownicy o nastawnych łopatkach ( które podczas przenoszenia napędu przez prze­kładnię układ sterujący ustawia albo prawie poprzecznie do osi kierownicy (zakres dużych przełożeń i małych pręd­kości obrotowych) — albo-skośnie (wysokie prędkości obro­towe i małe przełożenia).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!