GRANICZNE SZYBKOŚCI

Wsku- tego tego suwak zaworu przełączającego przemieszcza się w położenie otwarcia i umożliwia dopływanie oleju pod ciśnie­niem do komory odciążającej siłownika hamulca i do roz- pieracza sprzęgła. Powoduje to wyłączenie hamulca taśmo­wego (z przezwyciężeniem oporu sprężyn oraz oleju dopły­wającego nadal do komory obciążającej siłownika) i włącze­nie sprzęgła wielotarczowego, a więc zaryglowanie danej przekładni planetarnej, która odtąd pracuje z przełożeniem bezpośrednim. Graniczne szybkości jazdy, przy których następuje prze­łączanie przekładni planetarnych, są uzależnione od obcią­żenia silnika dzięki zastosowaniu tzw. regulatora obciąże­niowego. Regulator ten ma postać zaworu upustowego, który przepuszcza do zaworów przełączających olej o tym wyższym ciśnieniu, im silniej wciska się pedał przyspiesze­nia, czyli im bardziej uchylona jest przepustnica w gaźniku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!