JEDYNA MODYFIKACJA ZESPOŁU

Zespół DYNAFLOW 1956 wyróżnia się zastosowaniem prze­konstruowanej znów przekładni hydrokinetycznej  przy czym jedyna modyfikacja w porównaniu z zespołem DYNAFLOW 1955 po­lega na wbudowaniu pomoc­niczej kierownicy o nienastaw- nych łopatkach (tzw. pierwszej kierownicy) pomiędzy  pier­wszą a drugą turbiną. Dzięki udoskonaleniu przekładni hy­drokinetycznej polepszono znacznie własności dynamiczne samochodu, ponieważ głównie Nastawna w wyniku zastosowania do -kierownica datkowej kierownicy o nie- nastawnych łopatkach   uzy­skano znaczne rozszerzenie za­kresów przełożeń .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!