KAŻDA PRZEKŁADNIA

Każda przekładnia hydro­kinetyczna w rzeczywisto­ści jest w pewnym stopniu odwracalna. W praktyce jednak uważa się za od­wracalne przekładnie hy­drokinetyczne o współczynnikach odwracalności p = 2 lub większych. Przekładnie hydrokinetyczne o współczynnikach odwracalności w za­kresie 1… 1,2 traktuje się jako nieodwracalne, ponieważ zmiany prędkości obrotowej turbiny w nieznacznym tylko , stopniu wpływają na prędkość obrotową wału korbowego silnika. Stopień odwracalności przekładni hydrokinetycznej zależy głównie od jej konstrukcji. Wymaganą odwracalność osiąga się zwykle przez symetryczny układ przekładni (podobień­stwo turbiny i pompy) i nadanie odpowiednich kształtów łopatkom wirników.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!