KIEROWCA WYBIERA ZAKRES

Kierowca wybiera i ustawia zakres pracy skrzynki prze­kładniowej za pomocą dźwigni sterującej łub przez naciska­nie na odpowiedni klawisz wybierania przyciskowego. : Za­kresy pracy automatycznych skrzynek biegów mają prze­ważnie oznaczenia literowe lub liczbowe. Najbardziej roz­powszechniony jest amerykański system oznaczeń litero­wych: P-N-D-L-R, charakteryzujący położenia robocze dźwigni sterującej lub klawiszy .Znaczenie poszczególnych liter jest następujące:P — parking (postój); włączenie specjalnego urządzenia do ryglowania wału zdawczego zespołu względem jego obu­dowy, czyli kadłuba pojazdu; przemieszczenie dźwigni w takie położenie lub wciśnięcie klawisza P. jest możliwe jedynie podczas postoju samochodu, a niekiedy również i podczas jazdy z małą szybkością ; skrzynka biegów mająca zakres P zastępuje hamulec postojowy,

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!