KIERUNEK WEKTORA

Kierunek wektora prędkości względnej zależy od prędkości obrotowych wirników, pomiędzy , którymi przepływa ciecz . Wraz ze zmianą prędkości obrotowej wirnika zmienia się prędkość obwodowa i ulega zmianie kie­runek wektora prędkości względnej. Wynika stąd, że tylko przy ściśle określonych prędkościach obrotowych poszczegól­nych wirników ciecz napływa prawidłowo na łopatki, nato­miast w razie jakiejkolwiek zmiany prędkości obrotowej jed­nego z wirników nieuchronnie występują straty uderzenia.Największe są straty uderzenia na wejściu cieczy na łopatki kierownicy* nieco mniejsze na wejściu na łopatki pompy oraz turbiny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!