MIĘDZYOSIOWE MECHANIZMY RÓŻNICOWE

Ponadto układ dwóch odwrotnie wbudowanych sprzęgieł jednokierunko­wych cechuje skłonność do zakleszczania się wskutek ruchu samochodu w przeciwnym kierunku niż odpo­wiadający włączonemu biegowi (np. w tył, kiedy włączony jest bieg do jazdy w przód).Często skrzynkę rozdzielczą wyposaża się w międzyosiowy mechanizm różnicowy, który spełnia dwa zasadnicze zadania:  zmusza do obracania się dwa współosiowo ułożyskowane wały zdawcze, przy czym ele­ment napędzający mechanizmu różnicowego (a więc i wał główny skrzynki biegów) obraca się ze stałą prędkością bez względu na różnicę prędkości obrotowych wałów przedniego i tylnego mostu napędowego;       rozdziela moment obrotowy silnika między mosty napędowe w określonym i z góry ustalonym stosunku; mecha­nizmy różnicowe, rozdzielające moment obrotowy w stosunku 1 : 1, nazywa się symetrycznymi, a rozdzielające moment obrotowy w jakimkolwiek innym stosunku — niesymetrycznymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!