NAPĘD PRZEDNICH KÓŁ

Napęd przednich kół włącza się i wyłącza za pomocą przesuwki po­zwalającej na okresowe sprzęganie przedniego wału zdawczego z tylnym wałem zdawczym.Dwustopniowa skrzynka rozdzielcza  nie tylko rozdziela napęd na przedni i tylny most napędowy, lecz ponadto umożliwia przekazywanie napędu z dwoma rożnymi przełożeniami — najczęściej bezpośrednim i zwalniającym. Na wale wejściowym skrzynki rozdzielczej, połączonym z wa­łem głównym skrzynki biegów, osadzone jest przesuwne koło zębate. Jeżeli koło przesuwne jest zazębione z wewnętrz­nym wieńcem koła zębatego, stanowiącego całość konstruk­cyjną z tylnym wałem zdawczym, wał ten wiruje z identyczną prędkością obrotową co i wał wejściowy, a omawiany zespół pracuje jako prosta skrzynka rozdzielcza.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!