NASTAWNA SKRZYNKA ROZDZIELACZA

Nastawna skrzynka rozdzielcza umożliwia kierowcy włą­czanie i wyłączanie napędu przednich kół na dowolne okresy czasu, zwykle przy użyciu dźwigni ręcznej. Nastawna skrzynka rozdzielcza jest z re­guły sterowana przez prosty mechanizm przełączania, po­dobny do mechanizmu prze­łączania biegów.Prosta (lub . jednostopniowa) skrzynka rozdzielcza rozdziela napęd na dwa mosty napędowe (przedni i tylny), bez zwiększania prze­kazywanego momentu obro­towego. Z wałem głównym skrzynki biegów połączony jest wał zaopatrzony w na­pędzające koło zębate, które poprzez pośrednie koło zębate zmusza do obracania się na­pędzane koło zębate, nasadzo­ne na tyinym wale zdawczym, napędzającym stale koła tylne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!