PODCZAS ZWIĘKSZANIA PRĘDKOŚCI

Jeżeli tylko podczas zwięk­szania się prędkości obro­towej turbiny przekroczo­ny zostaje punkt sprzęże­nia, tj. zmieni się na prze­ciwny kierunek naporu strug krążącej cieczy na ło­patki kierownicy (czyli po­wstanie ujemny moment reakcyjny), sprzęgło je­dnokierunkowe się rozłą­cza, a pod naporem cie­czy na łopatki kie­rownica zaczyna o- bracać się w ślad za turbiną. Od tej chwi­li przekładnia hy- drokinetyczna pra­cuje jako sprzęgło hydrokinetyczne, tj. straty uderzenia na wlocie na łopatki kierownicy maleją, co z kolei powoduje zmniejszenie się strat uderzenia na wlocie na łopatki pompy .

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!