PRACA PRZEKŁADNI

Przekładnia hydrokinetyczna pra­cuje według zasady TRILOK i u- czestniczy w przenoszeniu napędu tylko w okresie korzystania z biegu zwolnionego lub biegu po­średniego. Przełączenie zespołu na bieg bezpośredni polega na włączeniu sprzęgła ryglującego, które wiąże wał korbowy wprost z wałem zdawczym, wskutek cze­go przekładnia hydrokinetyczna przestaje przekazywać napęd (u- lega zaryglowaniu). Bieg zwolniony włącza się przez włączenie środkowego i tylnego hamulca taśmowego, przy czym sprzęgło ryglujące, sprzęgło-wie­lotarczowe oraz przedni hamulec taśmowy pozostają wyłączone. Włączone hamulce utrzymują wówczas w bezruchu koła słonecz­ne obu przekładni planetarnych, które pracują z przełożeniami zwalniającymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!