PRACA PRZEKŁADNI

Wskutek tego przekładnia hydrokinetyczna zaczyna pra­cować jako sprzęgło hydro­kinetyczne, a obie pompy ob­racają się z jednakową pręd­kością, współdziałając w prze­kazywaniu napędu. Dzięki specjalnemu ukształtowaniu łopatek dodatkowej pompy poślizg podczas pracy prze­kładni jako sprzęgła hydroki­netycznego jest niewielki.Przekładnia hydrokinetyczna zespołu DYNAFLOW 1948 zapewnia zakres przełożeń 1,0.. .2,25, a jako sprzęgło hydro­kinetyczne pracuje wówczas, kiedy stosunek .prędkości  obrotowych turbiny i głównej pompy (i) jest większy niż 0,92 . Dość istotną niedogodnością jest stosunkowo wąski zakres przełożeń omawianej przekładni, który stanowi zarazem zakres przełożeń całego zespołu hydro-mechanicz- nego, ponieważ w zwykłych warunkach jazdy korzysta się tylko z biegu bezpośredniego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!