PRAKTYCZNA REALIZACJA

Praktyczna realizacja zasady TRILOK polega więc na takim wykonaniu konstrukcyjnym przekładni hydrokinetycznej, że jeżeli stosunek prędkości obrotowych turbiny i pompy (nt/np) mieści się w zakresie od zera do punktu sprzężenia to przekładnia pracuje jako przekładnia, a kiedy stosunek prędkości obrotowych (rit/np) wykracza poza punkt sprzę­żenia — jako sprzęgło hydrokinetyczne. Realizuje .się to przez osadzenie kierownicy na sprzęgle jednokierunkowym/ dzięki czemu w razie powstania ujemnego momentu reak­cyjnego kierownica zaczyna wirować w ślad za turbiną i po zrównaniu się ich prędkości obrotowych staje się jakby członem turbiny .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!