PRODUKCJA SKRZYNEK PLANETARNYCH

  • Produkcja skrzynek planetarnych jest dość trudna i wymaga posługi­wania się kosztownym oprzyrządowaniem specjalnym.Rodzaje przekładni planetarnych. Ujmując ogólnie prze­kładnia planetarna może być wykonana jako:    hipocykliczna — czyli zawierająca koło zębate o uzębie­niu wewnętrznym ,   epicykllczna — czyli składająca się wyłącznie z kół zębatych o uzębieniu zewnętrznym. Wśród hipocyklicznych przekładni planetarnych rozróżnia się przekładnie o satelitach pojedynczych oraz przekładnie o satelitach podwójnych.Zespolona przekład­nia planetarna. różni się od prostej zastosowa­niem dwóch kół sło­necznych i dwóch rodzajów satelitów, tzw. długich i krót­kich, ułożyskowa- nych na ośkach osa­dzonych we wspól­nym koszyku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!