PRODUKOWANE PRZEKŁADNIE PRZYSPIESZAJĄCE

Przekładnie przyspieszające LAYCOCK de NORMAN VILLE produkowane są również i w wersjach SANDWICH o szcze­gólnie zwartej konstrukcji, nadających się do instalowania pomiędzy silnikami i skrzynkami biegów. System HANDA . Półautomatyczna przekładnia przyspieszająca składa się z przekładni planetarnej i sprzęgła kłowego przełączanego przez siłownik podciśnieniowy, stero­wany ręcznie. Zespół odznacza się wybitną prostotą konstruk­cji i stosowany jest w tanich samochodach osobowych.  Włączanie przełożenia przyspieszającego polega na unieru­chomieniu koła słonecznego przekładni planetarnej za pomocą przesuwki sprzęgła kłowego, którą przemieszcza siło­wnik podciśnieniowy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!