PRZEBIEG KRZYWEJ

Jak wynika z przebiegu krzywej momentu turbiny, dalszy wzrost prędkości obrotowej turbiny spowoduje odchylanie się wektora prędkości bezwzględnej v”it od v%k (kierunek stycznej do łopatki na wyjściu), czyli powstanie ujemnego momentu reakcyjnego (— Mk), zmniejszającego moment turbiny. Równanie momentów przyjmie wówczas postać: Mp — Mt — Mk =0. Sprawność przekładni hydrokinetyczne] jest to stosunek mocy oddawanej przez turbinę do mocy pobieranej przez pompę. Sprawność przekładni hydrokinetycznej obliczyć można więc z następujących zależności.Rzeczywista charakterystyka przekładni hydrokinetycznej różni się od teoretycznej tym, że moment odbie­rany na turbinie staje się równy zero przy nieco mniejszej jej prędkości obrotowej niż prędkość obrotowa pompy.

 

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!