PRZEKAZYWANIE NAPĘDU

W takiej sytuacji napęd jest przekazywany z wału korbowego silnika przez przekładnię hydrokinetyczną na koło pierścieniowe przedniej prze­kładni planetarnej, a następnie z koszyka jej satelitów na koło pierścieniowe tylnej przekładni planetarnej i przez koszyk satelitów na wał zdawczy.Bieg pośredni włącza się przez włączenie sprzęgła wielo- tarczowego oraz tylnego hamulca taśmowego, przy czym przedni i środkowy hamu­lec taśmowy oraz sprzęgło ryglujące pozostają wyłą­czone. Sprzęgło wielotarczo- .we w takiej sytuacj i rygluje przednią przekładnię plane­tarną, a zwalniające przeło­żenie zespołu zapewnia tyl­na przekładnia planetarna. Bieg tylny uzyskuje się przez włączenie przedniego hamulca taśmowego, przy czym środkowy i tylny ha­mulec taśmowy oraz sprzęg­ło ryglujące i sprzęgło wie­lotarczowe pozostają wyłą­czone

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!