PRZEKŁADNIE SKRZYNI BIEGÓW

Przekładnie skrzynki biegów są przełączane za po­średnictwem siłow­ników hydraulicz­nych uruchamianych przez elektromagne­tyczny układ steru­jący, rozłączający ponadto samoczyn­nie sprzęgło cierne na okresy przełą­czania przekładni. Przeważnie kierowca powoduje przełącza­nie zespołu przez naciskanie odpowiednich przycisków. . Np. w celu przełączenia ze­społu z biegu niższego na wyższy (t j. z więk­szego przełożenia na mniejsze) kierowca wciska klawisz „Auf”, a w celu przełącze­nia z biegu wyższego na niższy — klawisz ,łAb“. Wyłączenie napędu następuje wsku­tek wciśnięcia klawisza „0“.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!