PRZEŁOŻENIE BEZPOŚREDNIE

Przełożenie bez­pośrednie prze­kładni planetar­nej (przedniej lub tylnej) uzy­skuje się dzięki jej zaryglowaniu   przez włącze­nie sprzęgła da­nej przekładni  (jej hamulec pozostaje wyłączony). Jeżeli natomiast wyłączy się sprzęgło i włączy hamulec danej przekładni planetarnej, pracuje ona z przełożeniem zwal­niającym.Przełączanie biegów do; jazdy w przód odbywa się całko­wicie automatycznie, dzięki zastosowaniu w pełni samoczynnego hydraulicznego układu sterującego. Przez nagłe, silne wciśnięcie pedału przyspieszenia i zwolnienie go kie­rowca w każdej chwili może przełączyć skrzynkę na większe przełożenie niż ustawiane przez układ sterujący. Z zakresu pracy Lo korzysta się rzadko, tylko w szczególnie trudnych warunkach jazdy. W praktyce kierowca może ruszać z miej­sca i prowadzić samochód wykorzystując jedynie zakres Dr.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!