PRZEZ WŁĄCZENIE HAMULCA

Bieg zwolniony włącza układ sterujący przez włączenie przed­niego hamulca, przy czym sprzęgło wielotarczowe oraz tylny hamulec pozostają wyłączone . W takiej sytu­acji przedni hamulec unieruchamia koło słoneczne przedniej przekładni planętarnej. Wskutek tego wirujące z prędko­ścią obrotową turbiny koło pierścieniowe przedniej prze­kładni planetarnej zmusza satelity do obiegania wokół jej nieruchomego koła słonecznego i przekręcania swego koszyka w ślad za wałem centralnym, lecz wolniej. Jedno­cześnie koło słoneczne tylnej przekładni planetarnej wiruje z prędkością obrotową turbiny, a więc satelity tylnej prze^ kładni planetarnej obiegając jej koło słoneczne i przekrę­cając się wokół swych osiek obracają koło pierścieniowe wraz z walem zdawczym w kierunku wirowania wału cen­tralnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!