ROZPĘDZENIE POJAZDU

Wskutek rozpędzenia pojazdu do około 40 km/godz samo­czynnie włączone zostaje przełożenie bezpośrednie prze­kładni mechanicznej, dzięki czemu dalsze zmiany przełożenia dynamicznego przebiegają według krzywej k—b—c. Należy zaznaczyć, że z chwilą włączenia się biegu bezpo­średniego kierownica przestaje wirować i ulega zablokowa­niu. Przy przełożeniu bezpośrednim przekładnia hydro­kinetyczna ponownie zaczyna pracować jako sprzęgło hydrokinetyczne po przekroczeniu punktu sprzężenia b.Pomimo usiłowań i opracowania licznych prototypów, praktyczne zastosowanie znalazły tylko nieliczne typy automatycznych skrzynek wyposażonych wyłącznie w przekładnie stopniowe. Do najbardziej rozpowszechnionych należą następujące systemy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!