SAMOCZYNNE PRZEŁĄCZANIE

Samoczynne przełączanie prze­kładni w skrzynce biegów, z je­dnoczesnym krótkotrwałym prze­rywaniem przekazywania napędu przez chwilowe wyłączanie za­płonu, uzyskiwano dzięki zasto­sowaniu rozmaitych siłowników przeważnie podciśnie­niowych lub hydraulicznych oraz elektrycznego układu sterującego.  Do najbardziej rozpowszechnionych modeli półautomatycz­nych skrzynek biegów CHRYSLER Semi-Automatic należy:    SIMPLIMATIC – ze sprzęgłem hydrokinetycznym i z pod­ciśnieniowym siłownikiem do przełączania biegów,   PRESTOMATIC — ze sprzęgłem hydrokinetycznym i z hydraulicznym siłownikiem do przełączania biegów; model stosowany w samochodach CHRYSLER.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!