SPRZĘGŁO STOŻKOWE

Sprzęgło stożkowe jest przełączane przez siłowniki hydrau­liczne. Samoczynne przełączenia przekładni przyspiesza­jącej są wymuszane przez elektryczny układ sterujący, odpowiednio do zmian szybkości jazdy i chwilowego poło­żenia pedału przyspieszenia, za pośrednictwem elektro­magnesu, który otwiera i zamyka zawór umożliwiający lub odcinający zasilanie olejem siłowników hydraulicznych. W przekładni przyspieszającej wbudowana jest pompa tłocząca olej pod nadciśnieniem do siłowników. Dzięki zastosowaniu rolkowego sprzęgła jednokierunkowego omawiana przekładnia przyspieszająca daje się przełączać pod obciążeniem, bez jakichkolwiek przerw w pracy silnika. Stanowi to istotną zaletę w porównaniu z systemem BORG WARNER.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!