STOPIEŃ ODWRACALNOŚCI

Własność tę określa się „stop­niem odwracalności”, charakteryzowanym za pomocą współ­czynnika p. Współczynnik ten oblicza się jako stosunek maksymalnego momentu obrotowego na wale napędzającym przekładni hydrokinetycznej (Mp max) do minimalnego momentu obrotowego (Mp min) na tym wale, przy okre­ślonej jego prędkości obrotowej (np).Maksymalny njoment obrotowy na wale napędzającym wyznacza się w przypadku, kiedy turbina trwa w bezruchu {Mt = Mt max)» a minimalny — kiedy moment obrotowy oddawany przez turbinę jest równy momentowi obroto­wemu odbieranemu przez pompę (Mp = Mt); p — Mp max/ jMp mln.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!