STRATY W PRZEKŁADNI

Straty w przekładni hydrokinetycznej. Chwilowa sprawność przekładni zależy od chwilowych strat energii podczas krą­żenia cieczy w pracującej przekładni, które poglądowo można podzielić na straty przepływu oraz’straty uderzeń. Straty przepływu są spowodowane tarciem cząstek cieczy o łopatki wirników (pompy, turbiny i kierownicy). Straty przepływu maleją w miarę wzrostu prędkości obrotowej turbiny ponieważ ze zmniejszaniem się poślizgu turbiny względem pompy maleje prędkość krążenia cieczy w prze­kładni. Straty uderzeń wynikają wskutek niewłaściwych kątów wejścia cieczy na łopatki wirników. Najkorzyst­niejszy jest kąt wej­ścia cieczy na łopat­ki, przy którym stra­ty uderzeń są naj­mniejsze (czyli kie­dy kierunek wektora prędkości względnej jest styczny do po­czątkowego elemen-. tu łopatki).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!