TYPOWE WYKONANIA PRZEKŁADNI

Należy podkreślić, że jeżeli stopniowanie skrzynki biegów jest prawidłowe, włączenie przekładni przyspieszającej nie pozwala na przekraczanie maksymalnej szybkości jazdy roz­wijanej na biegu bezpośrednim. Ze względu na dodatkowe straty mocy w przekładni przyspieszającej, podczas ko­rzystania z niej samochód przeważnie rozwija mniejszą prędkość maksymalną niż na biegu bezpośrednim. Prze­kładnie przyspieszające stosowane są najczęściej w postaci oddzielnych skrzynek przekładniowych o sterowaniu pół­automatycznym.Spotyka się je głównie w pojazdach wyposażonych w silniki o dużych nadmiarach mocy.Typowe wykonania przekładni przyspieszających. Nieza­leżne przekładnie przyspieszające konstruowane są prze­ważnie jako skrzynki zawierające przekładnie planetarne, rzadziej stale zazębione przekładnie zwykłe, składające się tylko z kół zębatych o stałych osiach obrotu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!