UDZIAŁ DRUGIEJ TURBINY

Podczas przyspieszania biegu silnika najpierw napęd prze­kazuje wyłącznie pierwsza turbina przekładni hydrokinetycznej wy­muszając zarazem obracanie się drugiej tur­biny, która początkowo usiłuje obracać się w przeciwnym kierunku niż wał główny.Jak długo kierownica trwa w bezruchu, tak długo pierwsza turbina obraca się 1,6 raza szybciej niż druga turbina zwią­zana z wałem głównym. Dzięki temu bardzo szybko maleje poślizg pierwszej turbiny względem pompy i proporcjonalnie rośnie prędkość obrotowa drugiej turbiny, przy czym ma­leje udział pierwszej turbiny w przekazywaniu  napędu i  wzrasta udział drugiej turbiny. Po osiągnięciu punktu sprzęgnięcia zaczyna obracać się kierownica, wskutek czego pierwsza turbina przestaje przenosić napęd. W miarę rozpędzania się kierownicy maleje różnica prędkości obro­towych , pierwszej i drugiej turbiny (aż do-zaniknięcia).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!