UŁOŻYSKOWIENIE KÓŁ ZĘBATYCH

Ułożyskowanle kół zębatych. Swobodne koła zębate wału głównego, zazębiające się z kołami zębatymi wału pośred­niego, są zwykle ułożyskowane bezpośrednio na wale głów­nym . Jedynie w razie bardzo dużego obciążenia przekładni swobodne koła zębate łożyskuje się w ściankach działowych obudowy skrzynki biegów. Do łożyskowania kół zębatych na wale głównym stosuje sięnajczęściej łożyska ślizgowe lub złożenia igiełkowe, a niekiedy — kulkowe ło­żyska skośne, bez pierścieni zewnętrznych. W ściankach działowych skrzynki biegów swobodne koła zębate są naj­częściej ustalane w łożyskach walcowych, zwykłych lub bez pierścieni wewnętrznych , albo w łożyskach kulkowych; skośne łożyska kulkowe wbudo­wuje się tak, aby po złożeniu skrzynki biegów kulki podle­gały określonym naciskom wstępnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!