USTAWIENIE DŹWIGNI STERUJĄCEJ

Po ustawieniu dźwigni sterującej w po­zycji L zawór nastawny odcina dopływ oleju do zaworu przełącza­jącego (umożliwiając jedno­cześnie wyciekanie oleju z rozpieracza sprzęgła wielo­tarczowego) oraz dodatko­wo przepuszcza olej pod ciśnieniem do siłownika środkowego hamulca taś­mowego. Natomiast w ra­zie ustawienia dźwigni ste­rującej w pozycji R (bieg tylny) zawór. przepuszcza olej pod podwyższonym ciśnieniem wyłącznie do siło,wnika przedniego ha­mulca taśmowego, powodu­jąc zarazem dociążenie za­woru redukcyjnego.Kiedy dźwignia ustawiona jest w pozycji P? układ na­pędowy blokuje zapadka zębata unieruchamiająca zdawczy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!