WOBEC SILNEGO NAPORU

Wobec silnego naporu cieczy na łopatki kierownicy reakcyjne oddziaływanie kie­rownicy jest znaczne i na­stępuje wówczas znaczne od­chylanie cieczy w kierunku padającego strumienia. Lite­rą B ozna­czono kierunek napływu cie­czy styczny do początkowego elementu łopatki, osiągany przy umiarkowanej prędkości obrotowej turbiny. Straty uderzenia są w takim przy­padku najmniejsze . W razie dal­szego zwiększenia prędkości obrotowej turbiny ciecz uderza o    łopatki kierownicy pod kątem y, a następnie pod kątem d, przy którym ciecz napływa już stycznie do końcowego elementu łopatki. W takiej sytuacji ciecz napływa na łopatki kierownicy 1 wypływa spomiędzy nich w tym samym kierunku (równolegle), a więc nie odchyla się kierunek stru­mienia. W takiej sytuacji brak już reakcyjnego oddziały­wania kierownicy, czyli moment oddawany przez pompę jest równy momentowi odbieranemu na turbinie (punkt sprzęgnięcia .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!