WSKUTEK OPORÓW TARCIA

Rolki wskutek oporów tarcia przetaczają się w zwężenia wycięć i ule- gają zaciśnięciu pomiędzy bieżnią pierścienia i bieżniami we wnękach piasty. Wskutek tego oba wały zostają po­łączone jakby w jedną całość 1 wał A bez strat przekazuje napęd na wał B.Jeżeli natomiast wał B zaczyna napędzać wał A   wówczas rolki wskutek oporów tarcia przetaczają się w kie­runku rozszerzających się wycięć i przestają się stykać z bieżniami wnęk piasty (są dociskane przez siły odśrodkowe do bieżni bębna). W takiej sytuacji wobec braku mechanicz­nego połączenia pierścień obraca się zupełnie swobodnie i nie­zależnie od piasty sprzęgła jednokierunkowego, czyli napęd z wału B nie jest przekazywany na wał A.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!