WSPÓLNA CECHA

Wspólną ich cechą jest zastosowanie tylu prostych przekładni planetarnych, ile biegów w przód ma skrzynka biegów . Jeden z układów planetarnych zapewnia bieg tylny, a bieg bezpośredni uzyskuje się przez zabloko­wanie wszystkich pozostałych układów planetarnych.Planetarne skrzynki biegów WILSON wyposaża się prze­ważnie w półautomatyczne preselekcyjne mechanizmy ste­rujące, rzadziej w automatyczne układy sterujące.Sterowanie preselekcyjne systemu WILSON. Wzdłuż skrzyn­ki biegów jest osadzony wałek sterujący  za­opatrzony w płaskie, jednostronne ścięcia (po jednym dla każdego biegu) rozmieszczone pod różnymi kątami. Wy­bieranie biegu przez kierowcę polega na ustawieniu wałka sterującego pod odpowiednim kątem, przez przekręcanie za pomocą małej dźwigni ręcznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!