WŚRÓD PÓŁAUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ

Wśród półautomatycznych i automatycznych skrzynek bie­gów odrębną grupę wyróżnić można zespoły hydro-mechaniczne, wyposażone w ryglowane przekładnie hydro­kinetyczne. Zastosowanie te­go rodzaju automatycznej skrzynki biegów zapewnia e- konomiczne zużycie paliwa, ponieważ przekładnia hydroki­netyczna uczestniczy w prze­noszeniu napędu tylko w pew­nych określonych warunkach ruchu samochodu, a w innych napęd jest przekazywany wy­łącznie na drodze mechani­cznej.System BORG WARNER DG (lub DETROIT GEAR). Au­tomatyczne skrzynki biegów systemu BORG WARNER DO ) produkowane są w różnych wykonaniach i stosowane zarówno w samo­chodach amerykańskich, jak i europejskich (np. MERCE­DES-BENZ 300 Automatic). Typowy zespół tworzy ryglo­wana przekładnia hydrokine­tyczna (pompa, turbina i kie­rownica, zakres przełożeń 1,0… …2,15), współpracująca z trój­stopniową skrzynką planetar­ną zawierającą dwie proste przekładnie planetarne (trzy biegi w przód + tylny).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!