ZASADA UKŁADU

Układ TRILOK — specjalną konstrukcję przekładni, dzięki której w określonych warunkach przekładnia hydrokinetyczna może pracować jako sprzęgło hydro­kinetyczne, rygluje się przekładnię hydrokinetyczną za pomocą . sprzęgła ciernego. ,Zasada układu TRILOK. Porównanie sprawności prze­kładni hydrokinetycznej i sprzęgła hydrokinetycznego — odnosząc do określonej stałej prędkości obro­towej pompy — nasuwa następujące wnioski:   w zakresie umiarkowanych prędkości obrotowych tur­biny sprawność przekładni jest większa niż sprawność sprzęgła;  w zakresie dużych prędkości obrotowych turbiny spraw­ność przekładni gwałtownie spada, podczas gdy sprawność sprzęgła dochodzi do maksimum (największa sprawność sprzęgła sięga około 0,975).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!