ZAWÓR NASTAWNY

Zawór nastawny, sprzężony z dźwignią sterującą, służy do ustawiania zakresów pracy zespołu. Zadanie zaworu na­stawnego polega na umożliwianiu dopływu oleju pod ciśnieniem do poszczególnych odgałęzień układu sterującego lub opróżniania się ich z oleju. Zawór obciążeniowy, przepuszczający olej o nadciśnieniu proporcjonalnym do uchy­lenia przepustnicy w gażniku, uzależnia włą­czanie sprzęgła ryglującego przez regulator odśrodkowy od obciążenia silnika. Regulator odśrodkowy, napędzany od wału zdawczego, prze­puszcza do zaworu ryglującego olej pod tym wyższym nad­ciśnieniem, im wyższa jest szybkość jazdy. Dzięki temu odpowiednio do ciśnienia oleju dopływającego z regulatora zawór ryglujący umożliwia lub odcina zasilanie olejem rozpieracza sprzęgła ryglującego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!