ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI

Pociąga to za sobą zmniejszenie prędkości względnej cieczy z vlt na a więc i spotęgowanie naporu cieczy na łopatki turbiny, czyli ciecz wówczas wymusza oddawanie przez turbinę odpowiednio zwiększonego mo­mentu obrotowego.Jeżeli prędkość kątowa pompy jest stała, w miarę spadku prędkości kątowej turbiny coj, zwiększa się moment, obro­towy na wale turbiny osiągając maksimum przy tot = 0, czyli kiedy turbina trwa w bezruchu. Wskutek zmniejszania Się prędkości kątowej o>t maleje również i prędkość unoszenia cieczy wypływającej spomiędzy  łopatek turbiny z ua* na u’it, co wobec stałej prędkości wit powoduje zmniejsze­nie się prędkości bezwzględnej cieczy z ity na z jedno­czesną zmianą kierunku wektora prędkości cieczy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!